Insects of Iowa
Moth Home
Information Page
Previous Family
Next Family
Moths of Iowa
Noctuidae
Noctuinae
Caradrinini
Pictures - PDF
932266 - 9647 Proxenus miranda - 24mm - Range 932269 - 9650 Athetis tarda - 29mm - Range    
Previous Family
Next Family