Insects of Iowa
Moth Home
Information Page
Previous Family
Next Family
Moths of Iowa
Noctuidae
Acontiinae
Pictures - PDF
 
931313 - 9089 Ponometia binocula - 20mm - Range 931314 - 9090 Ponometia candefacta - Range 931319 - 9095  Ponometia erastrioides - 18mm - Range   931382 - 9122 Spragueia dama - 17mm 931387 - 9127 Spragueia leo - 17mm - Range
     
9131 Spragueia apicalis - Range 9135 Tarache tenuicula - Range   931343 - 9136 Acontia aprica - 25mm - Range    
Previous Family
Next Family